19. a 20. máj 2021
ZBER PAPIERA
7. a 8. apríl 2021
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Stravovanie 

Tu si môžete pozrieť aktuálny jedálny lístok: máj 2021

Objednávanie stravy:

Objednáva sa  elektronickým  spôsobom (čipové karty). Školská  jedáleň  ponúka  možnosť objednávania/odhlasovania stravy telefonicky/odkazovač - 043/4131621, aj elektronicky - www.strava.cz.    

Žiadame uhradiť stravné na nasledujúci mesiac vždy do 20-ho dňa v mesiaci.

Prevod peňazí trvá:

VÚB - 24h

ostatné banky - 2-3 dni

pošta - 5-6 dní

Ďakujeme za pochopenie, Mária Ferencová, vedúca ŠJ