Adresa: Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
   
IČO: 37811924
   
Telefón: 043 4230059 riaditeľ školy
  043 4230059 tajomníčka školy
  043 4230059 zástupkyne riaditeľa
 

043 4131621

školská jedáleň

     
Mobil: +421 917 233710  
 

+421 910 713366

 

 školský špeciálny pedagóg /školský psychológ

 

E-mail: office@zsmudrona.sk
  riaditel@zsmudrona.sk
  mikulkova@zsmudrona.sk
  kralova@zsmudrona.sk
     
Web: www.zsmudrona.sk

 

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľ školy

Mgr. Jozef Krížo              

Zástupkyňa pre ročníky  1. - 4.

Mgr. Tatiana Mikulková   

Zástupkyňa pre ročníky  5. - 9.

Tajomníčka školy

Mgr. Klaudia Kráľová        

Mgr. Miroslava Pavlišová

Vedúca školskej jedálne

Mária Ferencová

Účtovníčka školy

Erika Zvaríková                   

Mzdová účtovníčka

Zlatica Purdová

Správca siete a web stránky

Mgr. Ľuboš Panuška        panuska@zsmudrona.sk