Adresa: Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin
   
IČO: 37811924
   
Telefón:

+421 43 4230059

 

  +421 917 233710 riaditeľ školy
  +421 43 4230059 tajomníčka školy
 

+421 43 4230059

zástupkyne riaditeľa

  +421 43 4131621 školská jedáleň
Mobil: +421 903 890501 výchovný poradca
 

+421 910 713366

 

školský špeciálny pedagóg /školský psychológ

 

E-mail: office@zsmudrona.sk
  riaditel@zsmudrona.sk
  mikulkova@zsmudrona.sk
  kralova@zsmudrona.sk
     
Web: https://www.zsmudrona.sk

 

VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľ školy

Mgr. Jozef Krížo              riaditel@zsmudrona.sk 

Zástupkyňa pre ročníky  1. - 4.

Mgr. Tatiana Mikulková    mikulkova@zsmudrona.sk 

Zástupkyňa pre ročníky  5. - 9.

Tajomníčka školy

Mgr. Klaudia Kráľová       kralova@zsmudrona.sk   

Henrieta Gregorová         office@zsmudrona.sk

Vedúca školskej jedálne

Mária Ferencová              ferencova@zsmudrona.sk

Účtovníčka školy

Erika Zvaríková                zvarikova@zsmudrona.sk    

Mzdová účtovníčka

Mgr. Dana Štefáneková     stefanekovadana@zsmudrona.sk

Správca siete

PaedDr. František Patay    patayf@zsmudrona.sk

Správca web stránky

Mgr. Jozef Krížo               riaditel@zsmudrona.sk