Školské oznamy

21.5.2024
31.5.2024
14.5.2024
22.4.2024
máj 2024
30.4.2024
apríl 2024
apríl
15. a 16.4.2024
apríl
30.4.2024
12.4.2024
12.4.2024
17.4.2024
18.4.2024
11.4.2024
23. a 24. apríl 2024
marec 2024
marec 2024
marec 2024

2019/2020 - 2022/2023
3. a 4. apríl 2024
20.3.2024
január - apríl 2024
13.2.2024
15. - 26. január 2024
19.1.2024
19.1.2023
18.1.2024
24. október 2023
18.9.2023
4.9.2023
september 2023
23.8.2023

30.6.2023
3. - 7. júl 2023
Piatok 21.apríl 2023
od 1.5.2023
1. - 7. júl 2022
29. 10. 2019

img