História školy

Budovu školy, vtedajšiu Štátnu ľudovú školu v Martine postavila martinská stavebná firma Hlavaj, Palkovič, Uličný. Dňa 19. októbra 1934 bola budova skolaudovaná a o dva dni slávnostne odovzdaná do užívania. Starosta mesta Ján Fraňo odovzdal novú Štátnu ľudovú školu v Martine správcovi školy Jurajovi Molnárovi. Určité obdobie niesla názov po prvom prezidentovi Česko-slovenskej republiky T. G. Masarykovi. Budova školy má impozantný vzhľad a interiér. Na čelnej fasáde ju doteraz zdobí súsošie žiaka a žiačky od akademického sochára Fraňa Štefunku a na mramorovej pamätnej tabuli vo vstupnej hale je vyrytý text J. A. Komenského „Pojď sem synu, uč se moudrým býtí“, ďalší text hovorí o poslaní tejto školy. V roku 1934 bolo pri škole založené aj rodičovské združenie, ktoré sa stalo a aj v súčasnej dobe je výrazným pomocníkom pri výchovno-vzdelávacej činnosti.

Umiestnená je v peknom prostredí centra mesta Martin. Triedy sú priestranné a slnečné, orientované do tichého prostredia školského dvora, odizolované priestrannými chodbami, s bohatou kvetinovou výzdobou od hlavnej cesty zo severu a západu. Areál školy je bohatý na množstvo zelene a slúži na športové a oddychové aktivity žiakov. Poloha školy a jej umiestnenie v blízkosti významných ustanovizní (Matica slovenská, Evanjelický kostol, Biblická škola, Základná umelecká škola, Neografia, Turčianska knižnica, CVČ Kamarát, Slovenské komorné divadlo, Múzeum A. Kmeťa a iné ) zabezpečuje vzájomnú spoluprácu pri výchovno-vyučovacom procese. 

Škola využíva bohaté poznatky a skúsenosti z dôb minulých a tvorivo ich rozvíja v každodennej výchovno-vzdelávacej práci. Vychovala mnoho významných osobností, ktoré sa dostali do povedomia slovenského národa, alebo reprezentujú našu školu v zahraničí.