Knižnica je liečebňa duše


Už po piatykrát sa pod týmto názvom konala súťaž pre žiakov 5. a 6. ročníka pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

22. 10. 2013 sa stretlo 7 súťažných družstiev, aby preukázalo svoje vedomosti, šikovnosť, pohotovosť aj schopnosť pracovať s neznámym literárnym textom.

Na úvod žiaci súťažili v tzv. zahrievacom kole, v ktorom si pozreli prezentáciu o knihách a odpovedali na súťažné otázky každý sám za seba. Potom už pokračovala súťaž družstiev.

Žiaci súťažili v okruhoch : ľudová slovesnosť – príslovia, porekadlá, pranostiky, ľudové rozprávky, práca s literárnym textom a zručnosť pri tvorbe originálnej záložky do knihy.

Najviac sa darilo družstvu z 5. A triedy, ktoré súťažilo v zložení: Sofia Műllerová, Ráchel Novanská, Adriana Jesenská

Na 2. mieste skončilo ďalšie družstvo z 5. A a 3. miesto obsadili žiaci zo 6. A triedy.

Podujatie podporilo Mesto Martin, ktoré na základe projektu poskytlo našej škole finančné prostriedky na zakúpenie dataprojektoru. Ten využijeme  pri organizovaní ďalších podujatí pre žiakov aj v bežnom vyučovacom procese.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom ešte raz blahoželáme.

Súťaž pre žiakov pripravili Mgr. Ľ. Ollerová, Mgr. K. Kráľová a Mgr. P. Dundeková.

A tu je niekoľko fotografií...

 

                                                                                                               Mgr. Ľ. Ollerová, vedúca PK SJL

                                                                                                                                                                                           

 Naspäť