Stretnutie s ilustrátorom Miroslavom Regitkom


Stretnutia s ilustrátormi detských kníh nie sú bežné. V spolupráci s Turčianskou knižnicou v Martine je to  však možné.

25.októbra 2013 sa mohli naši štvrtáci dostať k nezabudnuteľnému zážitku. Miroslav Regitko, ilustrátor detskej literatúry, s nimi besedoval v príjemnom prostredí detského oddelenia Turčianskej knižnice. Beseda mala príjemnú formu živého rozhovoru. Pracovníčka knižnice, Lenka, nenúteným spôsobom predstavila život a prácu ilustrátora. Deti sa mohli do rozhovoru aktívne zapájať. Dozvedeli sa nielen o súkromnom a pracovnom živote Miroslava Regitka, ale aj o tom, ako sa ilustrácie do kníh dostávajú. Autentické bolo dotvorenie ilustrácie vo veľkom formáte A1 priamo pred očami detí. Jeden zo žiakov smel  najskôr zobraziť podľa vlastného výberu čokoľvek. Boli to maličké husličky. Miroslav Regitko dokreslil „Anjelského huslistu". Autorstvo bolo dvojité - štvrták Juraj Roštár a Mgr. art. Miroslav Regitko.

Na záver sa konala autogramiáda. Pán Regitko každému žiakovi podpísal jednu vlastnú ilustráciu tušom a štetcom. S každým si vymenil aspoň kratučkú informáciu.

Žiakov viedli triedne učiteľky 4.A a 4.B triedy Mgr. Eva Dubovcová a Mgr. Jana Pavláková.Naspäť