Zber papiera v šk.r. 2012/2013


Zber papiera

Tak ako každý rok i tento rok sa naša škola zapojila do súťaže v zbere starého papiera, ktorú organizovala firma Brantner. Zber papiera sa konal 15.-16. mája 2013. Spomedzi všetkých zapojených škôl sme opäť získali prvé miesto, ako najlepšia škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera. Nazbierali sme spolu 11080 kg starého papiera. Do zberu sme pripočítali aj vyradené učebnice zo skladu učebníc. A tu je 10 najlepších zberačov:

1.     Šimon Baťala 784 kg

2.     Michal Stančok 615 kg

3.     Matej Pančík 404 kg

4.     Jakub Gordík 358 kg

5.     Matúš Ondrľa 336 kg

6.     Peter Lietavec 305 kg

7.     Ráchel Novanská 297 kg

8.     Naďa Roubalová 253 kg

9.     Alexandra Žigová 245 kg

10. Eliška Bilková 234 kg

Najlepšie triedne kolektívy boli: 

1.     4.A – 2576 kg  (Ø na žiaka 184 kg )

2.     4.C – 1053 kg    na žiaka 52,65 kg)

3.     2.C –   680 kg  (Ø na žiaka 52,31 kg)

Vyhodnotenie triednych kolektívov  bolo podľa priemerného počtu kg na žiaka.    

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť o rok.

 

Mgr. Lietavcová Z. a Mgr. Mikulková T.

       

 Naspäť