Krista Bendová deťom


  Krista Bendová deťom

Dňa 19.3.2013 sme boli pozvaní na špeciálnu vyučovaciu hodinu do Slovenskej národnej knižnice: „Krista Bendová deťom“, ktorá sa konala pri príležitosti 14. ročníka Týždňa slovenských knižníc. Zúčastnili sa jej deti z 2.A,2.B a 2.C triedy. Hodina bola venovaná 90. výročiu narodenia tejto detskej spisovateľky. Okrem toho, že sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí, deti si vyskúšali prednes, recitáciu, čítanie rozprávky i hrané divadielko priamo pred obecenstvom. Vypočuli sme si ukážky z rozprávky, hovorené slovo spisovateľky a pozreli si aj filmové spracovanie rozprávky. Rozlúčili sme sa veselou pesničkou.

                                                                                            Mgr. Z. Lietavcová a Mgr. A. BuocikováNaspäť