Čo vieš o Jonášovi Záborskom


 Jonáš Záborský – turčiansky rodák

Turčianske kultúrne stredisko v Martine z poverenia ŽSR vyhlásilo pri príležitosti 200. výročia narodenia Jonáša Záborského súťažný kvíz Čo vieš o Jonášovi Záborskom.

Našu školu reprezentovali: Alexandra Gáborová 6.B, Zuzana Jesenská 6.B, Sandra Kevická 8.B. Tieto žiačky bývajú v rodnej obci Jonáša Záborského – v Záborí. Výsledkom ich svedomitej a zodpovednej prípravy na úspešné reprezentovanie školy bolo získanie 2.miesta v konkurencii siedmich súťažných družstiev.

Blahoželáme!                          

 

                                                                                                   Mgr. Marta Kaštílová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 Naspäť