Odkaz sv. Martina


Odkaz sv. Martina – patróna mesta Martin


Dňa 15.11.2012 sa na mestskom úrade konal už 8. ročník súťažnej prehliadky  projektov detí a žiakov Odkaz sv. Martina. Tohtoročná téma bola: Ja a moja starká, starký ; Ako žijú seniori.

Ako každý rok i teraz sa zapojila aj naša škola. V kategórii 1.- 4. ročník nás so svojimi výtvarnými prácami reprezentovali žiaci 2.A triedy: Tibor Valko a Lenka Zigová a žiaci 1.A triedy: Matej Lahita, Timotej Vaňko, Justína Červeňová, Sára Száraz a Emma Lovišeková. Za 2. stupeň v kategórii literárne práce nás reprezentovala žiačka 9.A triedy Hana Oľhová, ktorá zastupovala neprítomnú súťažiacu Luciu Koppalovú.        

Ocenení boli: Hana Oľhová - 3. miesto         

                       Tibor Valko -  Cena poroty

Výhercom srdečne blahoželáme.

 

                                                                                            Mgr. Lietavcová Zuzana     

                                        

 Naspäť