Projekt Krókus – Mudroňka súčasťou medzínárodného projektu


V tomto školskom roku sa aj naša škola zapojila do medzinárodného projektu Krókus. Žiaci 9. B triedy na jeseň vysadili cibuľky žltých krókusov pred budovou školy. Cibuľky nám poskytla organizácia Holocaust Education Ireland, ktorá si takýmto spôsobom už 19 rokov v európskych krajinách pripomína pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu.

Žlté kvety krókusov pripomínajú žlté Dávidove hviezdy, ktoré museli nosiť Židia počas nacistickej nadvlády.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o nebezpečenstve rasizmu a všetkých foriem predsudkov a diskriminácie. Prostredníctvom rôznych aktivít (diskusia, filmy, návštevy pamätných miest...) na hodinách dejepisu a etickej výchovy diskutujeme o tom, ako porozumieť a rešpektovať všetkých ľudí bez ohľadu na ich etnický pôvod, zdravotné znevýhodnenie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské presvedčenie.

Kvety krókusov nám pripomenuli viaceré významné pamätné dni:

27. január – Pamätný deň holokaustu – rastlinky ešte nepučali

14. február – Deň sv. Valentína – prvé cibuľky pučia

25. marec – výročie prvého transportu židovských žien zo Slovenska – kvety odkvitajú

Hoci teraz krókusový záhon splynul s trávnikom, veríme, že na budúcu jar opäť oživí našu pamäť. 

Text: Antónia BaričákováNaspäť