Škola v galérii


29. a 30. mája 2024 žiaci 6. B a 7. B triedy absolvovali hodinu výtvarnej výchovy v Múzeu Martina Benku.

Zoznámili sa s výtvarným dielom významného umelca v autentickom prostredí. Obdivovali vystavené práce v ateliéri, pracovni a nahliadli aj do spálne M. Benku, ktoré sú podľa vôle Majstra Benku zachované v pôvodnej podobe.

Okrem umelcových obľúbených výtvarných diel deti zaujali predmety súvisiace s jeho osobnými záujmami. Tradičné ľudové umenie, keramika, maľby pod sklom, pastiersky riad, hudobné nástroje a tradičný ľudový odev, ktoré umelec dlhé roky zhromažďoval a výrazne sa ním inšpiroval aj v maliarskej tvorbe.

Návšteva múzea sa žiakom páčila a rozhodli sa, že do výstavných priestorov privedú aj svojich rodičov.

 

Text:  Iveta ChomováNaspäť