Prehľad výsledkov matematických súťaží 2022/2023


 

Pytagoriáda

Kategória P3 – okresné kolo

Úspešní riešitelia

21. – 23. miesto Amália Harajdič 3. A

31. – 34. miesto Samuel Šumichrast 3. B

38. – 42. miesto Leyla Kardošová 3. A

38. – 42. miesto Branislav Šelmek 3. B

47. miesto Tomáš Grusman 3. A

 

Kategória P4 – okresné kolo

Úspešní riešitelia

7. miesto – Daniela Račáková 4. B

 

Kategória P8 – okresné kolo

Úspešní riešitelia

15. – 16. miesto Adam Kurhajec 8. A

 

Matematická olympiáda

Kategória Z5 – okresné kolo

Úspešní riešitelia

11. – 17. miesto Ján Belička 5. C

11. – 17. miesto Natália Gyénová 5. B

25. – 32. miesto Dominik Semánek 5. A

25. – 32. miesto Olívia Maceková 5. C

 

Kategória Z7 – okresné kolo

Úspešní riešitelia

18. miesto Sabrina Hebboul 7. A

 

Kategória Z8 – okresné kolo

Úspešní riešitelia

1.    – 5.   miesto  Adam Kurhajec 8. A

13. – 14. miesto Šimon Dvořák 8. A

 

Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

Mgr. Hildegarda Turčeková

 Naspäť