Interaktívny vzdelávací workshop


Naša škola sa v rámci projektu „V online labyrinte“ aktívne zapojila do realizácie interaktívnych vzdelávacích workshopov, ktoré organizovalo občianske združenie Lietajúca ryba (Akadémia zážitkového vzdelávania) so sídlom v Poprade.

Vo štvrtok 8. júna 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnili interaktívne vzdelávacie workshopy s využitím prvkov únikovej hry a tzv. „pokladovky“, spojené  

s diskusiou a reflexiou. Aktivity boli zamerané na rozvoj kritického myslenia a na prácu s informáciami v online a offline svete. Zážitkového vzdelávania sa zúčastnili žiaci  šiesteho ročníka.

V rámci workshopu žiaci cez zážitkové aktivity, moderovanú reflexiu a aj s využitím informačno-komunikačných technológií objavovali,  ako zodpovedne pracovať s informáciami, čo všetko ovplyvňuje naše rozhodnutia a dozvedeli sa aj to,  čo majú spoločné historické udalosti s dnešnou dobou.

Podľa tlačovej správyspracovala Mgr. Hildegarda Turčeková