Víkend so štvornohými kamarátmi


Sčítanie vodného vtáctva je medzinárodný projekt, do ktorého sa žiaci prírodovedno-turistického krúžku zapájajú každý rok. V spolupráci s pracovníkmi štátnej ochrany prírody monitorujeme stavy vtáčích populácií na rieke Turiec. Stalo sa už tradíciou, že nás v teréne sprevádzajú naši štvornohí kamaráti. Tento rok sa sčítania zúčastnilo 10 detí a 8 psíkov. A výsledok sčítania? Pozorovali sme čajky, trasochvosty, volavky a kačice divé. Zaznamenali sme aj sojku, druh typický pre lesné prostredie. „Dosčítania“ o rok, mladí prírodovedci! 

Text a foto: Lenka Lacková

   

 

 Naspäť