Výtvarno-hudobná exkurzia v Banskej Bystrici


Dňa 10. mája 2023 prežili žiaci 6. A a 6. B triedy zaujímavý deň. Zúčastnili sa výtvarno-hudobnej exkurzie v Banskej Bystrici.

Cestovali vlakom a pre niektorých to bol neopakovateľný zážitok, pretože cestu vlakom absolvovali po prvýkrát. Cestu tam si žiaci krátili rátaním železničných tunelov na trase Martin – Banská Bystrica. Napočítali ich 22.

Prvou zastávkou bolo edukačné podujatie vo Vile Dominika Skuteckého. Deti boli očarené prostredím a vystavenými realistickými dielami umelca. Dozvedeli sa veľa zaujímavosti zo života v Banskej Bystrici na začiatku 20. storočia, privoňali k olejovým farbám, navzájom sa kreslili a spoločne sa zahrali.

V Štátnej vedeckej knižnici, v hudobnom oddelení, sa deti zoznámili s výrobou a využitím ľudových hudobných nástrojov. Vyskúšali si spôsob hrania na fúkacích nástrojoch. Nebola to taká jednoduchá vec, ako sa to zdalo, no podarilo sa im vylúdiť niekoľko veselých, nesmelých tónov.

Exkurziu sme zakončili v nákupnom centre Európa, kde sme načerpali energiu na spiatočnú cestu domov.

 

               Mgr. I. Chomová, uč. VYV

 Naspäť