Z rozprávky do rozprávky


V rámci mesiaca knihy sme v ŠKD čítali, písali, kreslili a zabávali sa  ľudovými rozprávkami, ktoré nikdy nezostarnú a neprestanú nám robiť radosť.  Výsledkom našej tvorivosti sa stala nástenka na prvom medziposchodí, ktorá určite zaujme a poteší nejedno oko dieťaťa, učiteľa či okoloidúceho. Kniha je a vždy bude naším najvernejším priateľom!

Vychovávateľky a deti zo ŠKD

 Naspäť