Netradičné hodiny telesnej výchovy na Mudroňke


Na základe záujmu bola naša škola zaradená do projektu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR -  Inovatívne formy vzdelávania na hodinách telesnej výchovy na I. stupni ZŠ.

V rámci tohto projektu Slovenská rope skippingová asociácia zabezpečuje na šiestich vyučovacích hodinách telesnej výchovy pre vybrané triedy netradičné súťaže a nové triky so švihadlami. V telocvični našej školy sa realizuje tento zaujímavý projekt pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka od 17. 3. 2023 do 31. 3. 2023.

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť