Na Mudroňke striehne nový policajt


Pri ZŠ, P. Mudroňa pribudol na jar nový policajt. Ide o novú maketu policajta, ktorá zvyšuje bezpečnosť žiakov okolitých škôl. V minulosti tu bola osadená na základe iniciatívy poslancov mestskej časti Stred pôvodná  maketa policajta, ktorá bola po 6 rokoch už poškodená.

Pri výjazde z križovatky  ulíc A. Pietra a Škultétyho maketa upozorní vodičov, aby stiahli nohu z pedála, lebo sa v blízkosti nachádzajú školy a školské zariadenia.

V nedávnej minulosti boli na Mudroňke nainštalované nadštandardné reflexné dopravné značenia, zvýraznené červeno-biele priechody pre chodcov s bezpečnostným nasvietením, so svetelnou signalizáciou na zastavenie, obnovili sa bezpečnostné zábradlia pri základnej a umeleckej škole.

Aj nová maketa policajta s ostatnými dopravnými značeniami  zvyšuje bezpečnosť chodcov a najmä detí z okolitých škôl.

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť