Veselé tekvičky na Mudroňke


Obdobie pred „Dušičkami“ už tradične patrí aj vyrezávaniu tekvíc. Pri tejto činnosti rodičia prežijú s deťmi spoločný čas bez výdobytkov súčasnej modernej doby. Je to výborný relax, a to nehovoríme o radosti, ktorú človek pocíti po vložení sviečky do útrob upravenej tekvice. Vyrezávanie všakovakých ornamentov a tvarov či dokonca podobizní ľudských tvárí je už ozajstným majstrovským dielom. Ďakujeme rodičom, ktorí venovali svoj čas deťom a zároveň skrášlili prostredie našej školy. 

                                                                                                                      Vychovávateľky ŠKD

 

     
Naspäť