Dopravná výchova pokračuje na detskom dopravnom ihrisku


Dopravná výchova v Martine má dlhoročnú tradíciu,  je financovaná mestom Martin a zabezpečuje ju  ZŠ A. Dubčeka. Zúčastňujú sa jej všetky martinské základné školy, medzi nimi nechýba ani Mudroňka.

Počas zimných mesiacov sa teoretická časť dopravnej výchovy uskutočňovala v odborných učebniach,  od konca apríla už začala praktická časť, ktorá sa  realizuje  jazdami  na autíčkach, kolobežkách, štvorkolkách a bicykloch. Najprv podľa dopravných značiek, potom podľa svetelných signálov na križovatke. Na záver si žiaci vyskúšajú prejazd hlavnej križovatky na pokyn policajta.

Detské dopravné ihrisko na Severe bolo na jar vynovené, pribudli nové dopravné značky a obnovilo sa vodorovné dopravné značenie. Do odbornej učebne pribudne čoskoro 10 nových  počítačov.

Každoročne sa dopĺňajú a obnovujú dopravné prostriedky, pred rokom sa zrekonštruovala odborná učebňa dopravnej výchovy a pribudla aj druhá  garáž.

Od apríla do konca júna budú denne na detskom dopravnom ihrisku jazdiť prváci a druháci z martinských základných škôl a učiť sa, ako sa majú  správať v cestnej premávke. V máji absolvovali jazdy aj naši najmladší spolužiaci z Mudroňky.

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť