Mudroňkáči upratovali v strede mesta


Posledný aprílový piatok pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali pedagógovia zo ZŠ P. Mudroňa už tradičnú brigádu. Spolu so všetkými žiakmi školy zbierali drobné odpadky (papiere, obaly, igelity, plasty, PET fľaše a pod.) v okolí školy a v mestskej časti Stred. Každá trieda mala podľa plánu pridelenú jednu lokalitu, kde za dve hodiny urobila poriadok. Mudroňkáči prešli areál školy a školskej jedálne,  sídliská a okolie bytoviek na Ul. Björnsonovej,  Vajanského námestie, Štúrovo námestie, Malú horu,  Hviezdoslavov park, Prednádražie... a nazbierali 40 veľkých vriec odpadu.

Medzi nájdenými vecami bol aj krásny náhrdelník, zavárané chilli papričky, topánky, plastový obal z mikrovlnky, pneumatiky, cumeľ, mince, čipy, (ne)lietajúci koberec, kabelka, opasok, dáždnik, kľučka, kefa, drevená skrinka, časť lyže, vysávač, sklenený popolník, stierač z auta, traky, spodná dámska bielizeň...

Mudroňkáči ukázali, že dobré skutky sa dajú robiť nielen v škole, ale aj v našom životnom prostredí.

Súčasťou vydarenej akcie boli aj súťaže o najakčnejšiu fotografiu a najzaujímavejší drobný odpad, ktorý žiaci našli. Ceny do súťaže venovali ZŠ P. Mudroňa a redakcia časopisu Fľak.

Najakčnejšia fotografia bola fotografia triedy 1. A, B   spoločná fotografia  s veľkým nápisom z vrchnákov z PET fliaš Deň Zeme 22. 4. 2022.

Najzaujímavejšia nájdená vec bola zachovalá valaška – našli ju žiaci 7. B

Najdôležitejšia nájdená vec bol platný občiansky preukaz, ktorý žiaci 6. B odovzdali mestskej polícii.

Text: Bruno Horecký

Foto: archív školyNaspäť