Škola očami detí


ZŠ, P. Mudroňa zorganizovala v posledný marcový týždeň súťažnú prehliadku výtvarných prác najmladších žiakov z Mudroňky a škôlkarov z MŠ Tajovského a MŠ Nálepkova na tému Škola očami detí.

Škôlkari si výtvarné práce mohli pozrieť počas otvorených hodín na chodbe našej školy. Žiaci ZŠ si ich môžu pozrieť cez prestávky na prvom medziposchodí. Výtvarné práce budú obdivovať aj rodičia so svojimi predškolákmi, ktorí prídu na zápis do 1. ročníka v dňoch 6. a 7. apríla 2022.

Ocenené práce najmladších výtvarníkov:

Anna Hlinková a Zara Paričková, MŠ, Tajovského

Emma Petrovičová a Zuzana Moresová z MŠ, Nálepkova

Paulína Zvrškovcová a Nina Riabičová zo ZŠ, P. Mudroňa, 1. A

Igor Sopilko a Katarína Jesenská, 1. B

Ďakujeme všetkým malým výtvarníkom a autorom ocenených prác blahoželáme!


Text a foto: Bruno HoreckýNaspäť