Školský korčuliarsky program absolvovali aj druháci z Mudroňky


Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) spolu  s mestom Martin pripravil pre žiakov 2. ročníka martinských základných škôl Školský korčuliarsky program. Na tréningovom zimnom štadióne sa aj druháci Mudroňkáči, učili korčuľovať na ľadovej ploche rôznymi netradičnými a zábavnými hrami.

Korčuliarsky program je novým projektom, ktorý spolufinancuje  SZĽH a mesto Martin.

Pod dozorom profesionálnych trénerov a bývalých hráčov martinského hokeja absolvovalo a absolvuje od marca do mája t. r.  korčuliarsky kurz vyše 300 druhákov z 8 martinských základných škôl. Manažérom projektu je T. Pšenka, ambasádormi sú M. Vážan a A. Jurášek. Na atraktívnom programe sa spolupodieľajú aj ďalší známi martinskí hokejisti a tréneri  B. Stolárik, A. Novotný a R. Stančok.

Druháci dostali zdarma výstroj (prilbu, korčule a dres) a teplý čaj. Týždenný program bol plný zábavy a rôznych hier a posledný deň vyvrcholil olympiádou na ľade. Všetci  účastníci projektu sa naučili korčuľovať alebo sa v korčuľovaní zdokonalili a na záver dostali ľadový diplom aj sladkú medailu.


Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť