Na Mudroňke sme recitovali


 

Po ročnej prestávke sme tento rok v našej škole opäť recitovali a tí najlepší majstri slova sa stretli v školskom kole súťaže Vajanského Martin 2022.

Tu sú výsledky jednotlivých kategórií.

1.  kategória: 2.  4. ročník

Školské kolo sa konalo 28. 2. 2022

Poézia:         

1. miesto: Michal Paleček,  2. A

2. miesto: Natália Menichová,  2. B

3. miesto: Tomáš Grusman , 2. A

Próza:          

1. miesto: Nela Danka Nemlahová,  3. A

2. miesto: Linda Thomková,  2. A

3. miesto: Tamara Brzáková,  4. C

2.  kategória: 5.  6. ročník

Školské kolo sa konalo 3. 3. 2022

Poézia:         

1. miesto: Eliška Ondrľová, 5. A

2. miesto: Nina Bíziková, 6. B

3. miesto: Lia Račáková, 5. A

Próza:           

1. miesto: Rafael Jankola, 5. B

2. miesto: Karin Fujková, 6. B

3. miesto: Soňa Uličianska, 6. B

3.  kategória: 7.  9. ročník

Poézia:         

1. miesto: porota neudelila

2. miesto: Daniela Dudová, 8. A

Próza:           

1. miesto: porota neudelila

2. miesto: Ema Turancová, 7. A

3. miesto: Adam Kurhajec, 7. A

 

Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť, umiestneným blahoželáme a víťazom budeme držať palce v okresnom kole.

                                                                                                                      Mgr. Ľubica Ollerová

 Ocenení žiaci - 1. kategória

 Naspäť