Geografická olympiáda


Výsledky okresného kola Geografickej olympiády 2022

17. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov v troch kategóriách. Úspešnými riešiteľmi boli všetci. Blahoželáme!

 

Kategória G

Matilda Mazancová             5. A     92 b    1. miesto

Radoslava Hrušková             5. A     83 b    6. miesto

Oliver Bako                           5. C     75 b    12. miesto


Kategória F

Nina Záborská                     6. B     84 b    21. miesto

Adam Kurhajec                    7. A     81 b    24. miesto

Adrian Thomka                    6. A     78 b    28. miesto


Kategória E

Juraj Javor                            9. A     86 b    5. miesto

Matúš Jankola                      9. A     79 b    16. miesto

Natália Kováčiková               9. A     79 b    17. miesto

  

Spracovala: RNDr. Iveta Štefančíková