Výstava fotografií „Minulosť je dnes – Martin“ na Mudroňke


Koncom januára a začiatkom februára  bola nainštalovaná v našej škole výstava 19 veľkorozmerných fotografií o histórii a súčasnosti mesta Martin. Výstavu pripravilo mesto Martin  a prvýkrát bola sprístupnená verejnosti koncom minulého roka v OC Galéria. V súčasnosti putuje po školách, ktoré o výstavu prejavili záujem,  za účelom priblíženia histórie mesta žiakom základných škôl. Výstava má teda nielen kultúrny, ale aj vzdelávací charakter.

Projekt „Minulosť je dnes Martin“ vznikol s cieľom propagácie mesta Martin zaujímavou formou fotokoláží historických a súčasných fotografií  mesta. Na paneloch pri fotografiách pamätihodností nechýbajú texty s faktami o historických budovách v centre mesta. Sprievodný text k fotografiám dopĺňa mapka mesta s grafickým vyznačením, kde sa daná budova nachádza.

Celá galéria fotografií aj s textami a mapkami bude súčasťou novej webovej stránky mesta Martin, takže Martinčania aj ostatní návštevníci si galériu fotografií budú môcť pozrieť aj v pohodlí domova. Výstava na Mudroňke potrvá dva týždne.

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť