Školské kolo Pytagoriády bolo online


V dňoch 8. 9. decembra 2021 sa uskutočnilo na Mudroňke  školské kolo Pytagoriády. Súťažili v ňom žiaci 3.8. ročníka našej školy.

V učebniach informatiky si sadli za počítače nádejní matematici, ktorí riešili zaujímavé logické matematické úlohy. Školského kola sa zúčastnilo 54 žiakov, z toho bolo 28 úspešných riešiteľov. Blahoželáme !

 

Text a foto: Bruno Horecký

 

 

 

 

 

           Naspäť