Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka


Testovanie pohybových predpokladov na Mudroňke

Projekt testovania pohybových predpokladov žiakov prvého a tretieho ročníka základných škôl sa uskutočnil v októbri  aj v ZŠ, P. Mudroňa. Cieľom tohto celoslovenského projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov  ich dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka na Slovensku.

70 žiakov 1. a  3. ročníka zo ZŠ, P. Mudroňa sa zapojilo do testovania v 10 disciplínach. Pedagógovia školy, rozhodcovia,  pri jednotlivých disciplínach zaznamenali aj niektoré výborné výkony nádejných mladých športovcov.

V predklone v sede s dosahovaním rozhodovala ohybnosť a tú má na Mudroňke najlepšiu tretiačka Danka N. Nemlahová (+17 cm).

Opakovanú zostavu s tyčou najrýchlejšie zvládla opäť Danka N. Nemlahová (15,4 s).

Vo výdrži v zhybe nadhmatom bola najlepšia zo všetkých žiakov prváčka Tamara Stašová (39,78 s).

Skok do diaľky z miesta mal najlepší tretiak Pavol L. Hudec (180 cm).

Kotúľanie troch lôpt išlo najrýchlejšie D. N. Nemlahovej (12,18 s).

V člnkovom behu 4x10 m bol najrýchlejší P. L. Hudec (11,92 s).

Vo vlajkovej naháňačke boli najšikovnejší D. N. Nemlahová a Christopher. S. Lilge (po 17 vlajok).

Najvytrvalejším v člnkovom behu na 20 m bol tretiak Ch. S. Lilge, ktorý prebehol v stanovenom limite najviac úsekov (75 úsekov, t.j.1500 metrov).

V disciplíne ľah-sed za 1 minútu mal najlepší výkon Ján Martiniak (56).

Takýmto netradičným, ale zdravým spôsobom prežili žiaci a pedagógovia z Mudroňky dva školské športové dni. Každý žiak dostane certifikát, na aký šport by sa mohol zamerať a kde by mohol uplatniť svoje vrodené pohybové predpoklady.

Bruno HoreckýNaspäť