Ročníková súťaž z dejepisu


V priebehu mesiaca máj sa uskutočnila pre žiakov 5. ročníka dejepisná súťaž - Spoznajme obce Turca. Súťažiaci pátrali po významných rodákoch, pamiatkach, symboloch, cechoch, či prírodných krásach tunajších dedín. Svoje objavy spracovali do podoby turistického sprievodcu, či informačnej tabule.

Sme rady, že sa do tohto projektu zapojilo veľa žiakov.

Prvé tri miesta obsadili žiaci s najvyšším počtom hlasov, ktoré im dali žiaci z vyšších ročníkov.

1. miesto: Nina Bíziková (5.A)

2. miesto: Nina Záborská (5.B)

3. miesto: Soňa Uličianska (5.B)

Výherkyniam srdečne gratulujeme!

Pani učiteľky Vaňková a Baričáková.

   Naspäť