Projekt INŠPIRUJ MLADÝCH aj na Mudroňke


 

Projekt INŠPIRUJ  MLADÝCH aj na Mudroňke

Keď v septembri 2020 nastupovali  žiaci po letných prázdninách do školy, nikto nečakal, že mimoriadny núdzový stav kvôli pandémii príde tak rýchlo a bude trvať dlhé mesiace.

Žiaci 2.stupňa ZŠ ostali doma už v polovici  októbra 2020 a žiaci 1. stupňa hneď po vianočných prázdninách, v januári 2021.

Všetci sa museli s touto skutočnosťou rýchlo vyrovnať a rovnako rýchlo museli zvládnuť všetky požiadavky dištančného vzdelávania už po druhýkrát, keďže v prvej vlne nás to všetkých zastihlo naozaj nepripravených.

Nebolo to ľahké pre nikoho – ani pre deti, pre ich rodičov (hlavne pre tých pracujúcich) a samozrejme ani  pre učiteľov, vychovávateľov, asistentov, pre všetkých, ktorí zabezpečujú chod školy .

Nebudem opisovať každodennú mravenčiu prácu žiakov, učiteľov, ich aktivity a prípravu, pretože by mi nestačilo niekoľko strán.

Každý zo spomínaných prispel svojím kúskom do mozaiky vzdelávacieho procesu, do ktorého neočakávane, no krásne zapadli aj osobnosti z nášho divadelného a televízneho sveta.

Myšlienka osloviť divadelných či filmových hercov a moderátorov a požiadať ich o spoluprácu, mi prišla na um úplne spontánne. Kto iný by mohol žiakov a študentov ovplyvniť viac ako práve oni? Poznajú ich z divadelných dosiek, z dabingu, z televíznych obrazoviek či z reklám. Poznajú ich tváre, hlasy, ale jedno určite netušili. Ako známi herci, moderátori či influenceri vnímajú realitu okolo covid situácie, ktorá zastavila aj ich prácu a pracovné  príležitosti.

Projekt INŠPIRUJ  MLADÝCH vznikol teda úplne náhodne.

Jeho „drive“, ktorý stopercentne oživil hodiny slovenského jazyka až na troch martinských školách, mal veľký úspech.

8-ročné Gymnázium Jozefa Lettricha, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha a Základná škola Pavla Mudroňa v Martine – tri školy.

Projekt zastrešili riaditeľky spomínaných gymnázií: PaedDr. Eva Kuková, Mgr. Darina Súderová a riaditeľ našej školy Mgr. Jozef Krížo.

Žiaci a študenti mali možnosť klásť otázky hercom Barbore Palčíkovej a Tomášovi Gregovi zo Slovenského komorného divadla v Martine, herečke Lucii Hurajovej a Štefanovi Martinovičovi z Túlavého divadla Jakuba Nvotu, hercom otcovi a synovi Labudovcom či moderátorom TV Markíza manželom Adele a Viktorovi  Vinczeovcom.

Keby sa ma niekto opýtal, čo ma na tomto projekte najviac zaujalo, odpoveď by bola jednoduchá. Samotná myšlienka nadviazať komunikáciu mladých ľudí so známymi ľuďmi predčila moje očakávania a aj reakcie obidvoch strán boli veľmi pozitívne.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, žiakom, študentom, učiteľom, hercom a moderátorom, vďaka za ich čas a spontánnosť prispôsobiť sa mladému divákovi, ktorý si ešte len hľadá cestu vo svojom živote.

Mgr. Adriana Buociková
Naspäť