Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?


Túto otázku sme položili deťom v našom ŠKD na Ulici Pavla Mudroňa v rámci 3. ročníka celoslovenskej výzvy, aby všetci dobrí ľudia naplnili krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia starších ľudí. Deti sa na chvíľu zamysleli, ale veľmi rýchlo pochopili význam otázky. Tiež majú starých rodičov, ktorí im v mnohých chvíľach nahrádzajú maminu a ocina a ktorých majú veľmi radi. Láska k starým rodičom sa do žiadnej krabice nezmestí. Ale môžeme do krabice zabaliť aspoň malý darček, pozdrav, prejav našej lásky a vďaky. Je veľa starých rodičov, ktorí žijú sami alebo v rôznych sociálnych zariadeniach, lebo sú chorí a potrebujú celodennú opateru. Možno viacerým z nich prejav lásky chýba a naša krabica môže byť  tento rok na Vianoce ich jediným darčekom. Aby sme ich aspoň  trochu potešili, spravili sme pre nich milé vianočné pozdravy a naplnili krabice od topánok láskou, sladkosťou, darčekom.

Táto dobročinná akcia je úžasná, srdečná a je nám cťou, že sme mohli byť jej súčasťou. K celoslovenskej výzve sa pridali deti z 5. a 7. oddelenia nášho ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Anny Záborskej a PaedDr. Ivety Matulovej.

 

 Naspäť