My neprázdninujeme


      Počas tejto mimoriadnej situácie si niektorí dospeláci myslia, že žiaci oddychujú, lebo  prázdninujú. Celý deň preleňošia a  pri tom ničnerobení vyjedia chladničku i komoru…

Ale my, učitelia, rodičia i žiaci, vieme svoje . A o tom by som vám chcela dať vedieť.

     Žiaci 5. a 6. ročníka v apríli a máji pracovali na zadaných projektových úlohách z dejepisu. Piataci  zozbierali zaujímavé informácie o remeslách, šiestaci spoznávali raný stredovek cez stavby, šperky, odev, hudbu, maľby… Niektorí vyrobili vlastnoručne  modely príbytkov, ozdôb, chrámov, iní vytvorili takmer dokonalé prezentácie o stredovekej kultúre, panovníkoch, dávnych ríšach.

      Posúďte sami! Prezrite si ich a určite uznáte, že sa nemáme kedy nudiť. 

Laura Smižíková - Stredovek

Práce piatakov...

Práce šiestakov...

 

                                                                              Mgr. A. Baričáková, vyučujúca dejepisuNaspäť