19. a 20. máj 2021
ZBER PAPIERA
7. a 8. apríl 2021
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

XXXV. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí


20. februára 2020 sa v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska uskutočnilo vyhodnotenie regionálneho kola 35. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. 

Do súťaže sa zapojili piatimi prácami  aj žiaci 2. stupňa.

 

Práca  Ivany Nikodemovej  z 8. B triedy postúpila v 3. kategórii (5. - 9. roč. ZŠ) do celoslovenského kola !!! 

Srdečne jej blahoželáme a prajeme úspech i v celoslovenskom kole.


Mgr. I. Chomová, vyučujúca VYV

 Naspäť