Naši ôsmaci v TGM


4. marca 2020 boli ôsmaci na hodine výtvarnej výchovy v Stálej expozícii Turčianskej galérie. Zoznámili sa s výtvarnými dielami Ľ. Fullu, M. Galandu, M. Benku a ďalších predstaviteľov slovenskej moderny. Prostredníctvom zážitkového učenia si pripomenuli princípy portrétnej tvorby.

 

Program umožnili žiakom prehĺbiť ich umelecké cítenie a vedomosti priamym kontaktom s vystavenými dielami.

 

                                                 Mgr. I. Chomová, vyučujúca VYV

 Naspäť