Testovanie prvákov


Dňa 20. novembra 2019  absolvovali naši prváci testovanie pohybových predpokladov s cieľom zistiť, či majú športový talent.

Učitelia 1. stupňa a p. vychovávateľky  pripravili v telocvični školy náradie, náčinie, lopty a stanovištia, na ktorých  sa uskutočnili tieto disciplíny a merania:

 

- telesná výška a telesná hmotnosť,

- hĺbka predklonu,

- sed-ľah,

- opakovaná zostava s tyčou,

- výdrž v zhybe nadhmatom,

- skok do diaľky z miesta,

- kotúľanie 3 lôpt,

- člnkový beh 4x10m,

- vlajková naháňačka,

- viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m.

 

Každý z otestovaných 37 prvákov dostane osvedčenie, podľa ktorého mu môžu jeho rodičia vybrať šport, na ktorý má talent a ktorý je  pre neho najvhodnejší.


Text a foto: Bruno HoreckýNaspäť