Technická olympiáda – okresné kolo


Dňa 28.11. 2019 sa uskutočnil v Spojenej škole Martin 10. ročník  okresného kola Technickej olympiády, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

V kategórii A súťažili dvaja žiaci 9. B  triedy Radoslav Kamenický a Richard Szalay, ktorí z úspešných 16 dvojíc obsadili pekné šieste miesto.

V kategórii B našu školu reprezentovala Lívia Bove zo 7. A triedy, ktorá sa stala víťazkou okresného kola. SRDEČNE BLAHOŽELÁME !

                                                                                                                  Mgr. Zuzana Holubcová

 Naspäť