Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 2019


11. 11. 2019  sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. a 9. ročníka súťažili v troch oblastiach: testové úlohy, práca s textom a ústny prejav. Museli tak preukázať nielen vedomosti zo všetkých rovín jazyka, ale aj tvorivosť, pohotovosť a schopnosť prednášať krátky prejav na zadanú tému. Tu sú výsledky:

1. miesto Andrea Krileková, 9. A

2. miesto –  Laura Halienová, 9. B           

3. miesto –  Simona Timková, 8. B

V okresnom kole dňa 27. 11. 2019 našu školu reprezentovala Andrea Krileková, ktorá sa umiestnila v tejto náročnej súťaži na krásnom 3. mieste. BLAHOŽELÁME!

                                                                                                    Mgr. Ľubica Ollerová, ved. PK SJL

              

 Naspäť