NÁBOJ JUNIOR


Náboj Junior je medzinárodná súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy                a osemročných gymnázií. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh.

Tím, ktorý vyrieši v časovom limite najviac úloh, vyhráva. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku nápadu a dôvtipu.

Dňa 22.11.2019 sa štyria žiaci našej školy zapojili do tejto matematicko-fyzikálnej súťaže, ktorá sa konala v Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch. Spolu vyriešili správne 20 úloh. Na víťazstvo to síce nestačilo, ale bojovali statočne a získali nemalé skúsenosti, ktoré iste využijú v ďalších súťažiach.

                                                                                                                           Mgr. Z. Holubcová

Výsledky pozri tu...

  

 Naspäť