Kľúč od brány školy


Pri príležitosti osláv 85. výročia otvorenia našej školy sa žiaci 2. stupňa zapojili do veľkej súťaže Kľúč od brány školy.  

Súťažilo až 45 družstiev zo všetkých tried od 5. až po 9. ročník. Žiaci spoločne riešili symbolických 85 úloh z rôznych oblastí života školy. Niektoré otázky boli jednoduché, iné náročnejšie, pri niektorých museli súťažiaci využiť dôvtip, pozornosť aj tvorivosť.  

V každej súťaži sú vždy víťazí a potom tí ostatní, ktorí ale teraz neboli porazení, len sa im darilo trochu menej. Vďaka tejto súťaži však všetci o svojej škole zistili mnoho nových zaujímavých vecí. 

Kľúčom k víťazstvu a k odmene boli vedomosti a 3 najúspešnejšie družstvá čakala sladká odmena. Bola ňou torta s logom školy upečená špeciálne pre víťazov.

 

Zhodný počet bodov – 103,5 zo 110 získali 2 družstvá, ktoré sa spolu umiestnili na 1. mieste:

družstvo z 8. A triedy v zložení: Lea Gregušová, Lukáš Brestovanský, Marek Priesol a Matej Lahita

družstvo z 9. B triedy v zložení: Laura Halienová, Lucia Čierna, Natália Hrabovská, Filip Jančo a Adrián Lvončík z 9. B triedy.

Tesne za nimi, so stratou len 0,5 boda sa umiestnilo družstvo v zložení:

Ella Páričková, Sára Száraz, Nikoleta Gonšorová, Michaela Geczyová a Michaela Kurhajcová z 8. A triedy.

Srdečne blahoželáme!

Súťažné otázky pre žiakov zostavili p. učiteľky Ollerová, Tichá, Dundeková, Baričáková a Kráľová. Torty pre víťazov zabezpečila p. uč. Gregorová.

                                                                                                                   Ľ. Ollerová, ved. PK SJL

 Naspäť