Bronzoví futbalisti na McDonald's Cup


Dňa 7. 5. 2019 sa uskutočnil už 21. ročník McDonald's Cup v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl. Na futbalovom  ihrisku ZŠ s MŠ, Hurbanova súťažilo 8 družstiev najmladších futbalistov a futbalistiek okresu Martin. Organizátorom  bolo tradične CVČ Kamarát.

8 družstiev si zmeralo sily najprv v 2 skupinách a potom pokračovali zápasy vo finálovej skupine a v skupine o umiestnenie. Tu sú výsledky:

 

Skupina A

1. ZŠ s MŠ, Hurbanova A, Martin  16 : 5,  9 bodov

2. KZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin 6 : 5, 6 bodov

3. ZŠ H. Zelinovej, Vrútky  4 : 11, 3 body

4. ZŠ s MŠ, Hurbanova B, Martin 4 : 9, 0 bodov

 

Skupina B

1. Evanjelická SŠ, Martin, 9 : 2, 9 bodov

2. ZŠ, P. Mudroňa, Martin, 15 : 4, 6 bodov

3. ZŠ SNP Sučany 2 : 10, 3 body

4. ZŠ, A. Stodolu, Martin 2 : 12, 0 bodov

 

Semifinále:

ZŠ s MŠ, Hurbanova A – ZŠ, P. Mudroňa  5 : 2

Evanjelická SŠ – KZŠ s MŠ A. Bernoláka 0 : 1 (na penalty)

 

Zápas o 3. – 4.miesto:

ZŠ, P. Mudroňa   Evanjelická SŠ  3 : 0

 

Zápas o 1. – 2.miesto:

KZŠ s MŠ A. Bernoláka – ZŠ s MŠ, Hurbanova  2 : 1 (na penalty)

 

Víťazom McDonald's Cup  sa stala  Bernoláčka  pred Hurbankou a Mudroňkou.

 

Mudroňkáči dostali pohár, diplom a bronzové medaily a úspešnú sezónu zakončili  už tradične detským šampanským  v Detskom sne na Severe.

Školu úspešne  reprezentovali: M. Ďurdík (1 gól), B. Perončík (3 góly), A. Holub (9 gólov),  M. T. Gajdoš(1 gól), M. Lacko (6 gólov), S. Lechanová, S. Mičková. 


Text a foto : Bruno Horecký

 



Naspäť