Karneval


Fašiangy  považujeme za najveselšie sviatky počas roka a svoj pôvod majú v predkresťanskom období. Viažu sa k prelomu zimy a jari,  predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa na Troch kráľov a končia sa Popolcovou stredou).

V minulosti aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „svet naruby“.

Ako je už dobrým zvykom, aj naša škola vyhlásila jeden februárový deň za nie typicky školský, ale výlučne zábavný, karnevalový deň. Od skorého rána pochodovali po škole masky od výmyslu sveta, ba čo viac, deti nespoznávali svojich kamarátov či spolužiakov z triedy. V rôznych súťažiach povzbudzovali jeden druhého, problém im nerobila ani prezentácia samého seba pred očami prísnej poroty.

Všetky masky boli skvelé a nápadité, porota to mala preto veľmi ťažké, aby vybrala tie najlepšie.

V 1. ročníku boli najlepšími maskami:

Martina Gregorová – nevesta

Daniel Lehotzký – čert

Nina Mažáriová – pirátka

Nikolas Antuš – kozmonaut

Tomáš Ďurdík ako kovboj a pirátka Lea Andelová

V 2. ročníku:

Kristína Hlavňová – havajská tanečnica

Dominik Ďurdík – hrozno

Nina Kolenová – indiánka

Samuel Sekerka – duch

Sonička Mušáková – múmia

A lišiak Juraj Rafael Jankola

V 3. ročníku:

Amélia Rudzievic, Ninka Brnová a Sabrinka Hebou

Karnevalové šantenie odpískali najlepšie masky 4. ročníka:

Marek Geišberg, Lukáš Čierny a Emka Turancová

 

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na stretnutie v maskách zase o rok

 Naspäť