Opäť sme boli v divadle...


Vedeli by ste povedať názov jedného diela od E. M. Šoltésovej? Alebo v akom veku napísal Janko Kráľ svoje najrevolučnejšie básne dejín slovenskej literatúry? Nie? Lebo my, žiaci deviateho ročníka (a aj niektorí ôsmaci), to už vieme.

18.1. 2019 sme navštívili Slovenské komorné divadlo. Zúčastnili sme sa predstavenia www.narodnycintorin.sk. Sedeli sme v prvých dvoch radoch, z ktorých sa ozývali návaly a výbuchy nášho hurónskeho smiechu. Okrem toho, že sme sa na predstavení uvoľnili, vyčistili si myseľ a dobre sa zabavili, zároveň sme sa hravou a spevavou formou dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o slovenských básnikoch a národovcoch, ktorí za našu krajinu  a jazyk bojovali v ťažkých časoch. Ešte stále nám v hlavách znejú refrény niektorých piesní.

                                                                               Alžbeta Vronková, Eva Oľhová 9. B

 


 

 

 Naspäť