Deň zvierat


Deň zvierat patrí k sviatkom, ktoré si v našej škole každoročne pripomíname a oslavujeme. V 2. C si žiaci v tento deň priniesli do školy plyšové zvieratká, rôzne knižky s motívom zvieratiek a nechýbali ani zvieratká  na tričkách. S pani vychovávateľkou ŠKD, Evkou  Hvizdákovou, si vyrobili papierových ježkov, s triednou pani učiteľkou Adrianou Buocikovou zase na matematike vypočítali všetky dinosaurie príklady. Veľkým prekvapením bol príchod pani učiteľky Lenky Lackovej spolu s tromi piatačkami, ktoré do triedy priniesli ukázať  živého psíka. Tichučko ho každý pohladkal a on im na znak pozdravu zakýval chvostíkom. Bol to veľmi inšpirujúci deň a aj tie deti, ktoré sa psíka na začiatku báli, svoj strach rýchlo prekonali.

                              

                                                                                                             Mgr. Adriana Buociková, tr. uč. 2. C

 Naspäť