Nová hracia zostava v areáli školy


Na začiatku tohto školského roka pribudla v areáli našej školy nová hracia kombinovaná zostava so strieškou, na ktorej je šmýkačka, skákacia sieť, basketbalový kôš, minilezecká stena a  tabuľa na písanie.

Týmto detským hracím prvkom sa potešili najmä žiaci 1. stupňa a žiaci ŠKD, ale aj učitelia a vychovávatelia školy.

Kombinovanú a certifikovanú zostavu zafinancovali z rozpočtu VMČ Martin-Stred, po dohode s vedením školy, poslanci mestskej časti Stred a členovia Rady školy pri ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin (Igor Homola, Bruno Horecký) sumou takmer 5000 eur.

Na jeseň  pribudne  k tejto zostave ešte malý domček pre našich najmladších žiakov, ktorý bude tiež financovaný z rozpočtu mestskej časti Stred.


Text a foto : Bruno HoreckýNaspäť