Hodiny výchovy umením trochu netradične


Pretože cieľom predmetu výchova umením  je osvojovať si kultúrne postoje cez zážitky aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel, koncom tohto školského roka sa žiaci 9. B zapojili do projektu, ktorý pripravili pracovníci CVČ Kamarát. Pomenovali ho Umenie divadlom 2018 a Výchova tancom.

Počas dvoch stretnutí sa žiaci učili vyjadrovať svoje pocity hudbou i slovom, získali zaujímavé informácie z oblasti divadla a tanca. Súčasťou projektu boli praktické cvičenia, ktoré priniesli žiakom zábavu i poučenie.

Na záver stretnutí dostali naši deviataci tričká s logom projektu a dva účastnícke poháre.

 

                                                                                                                              Mgr. I. Chomová

 Naspäť