Detské atletické hry


Slovenský atletický zväz v spolupráci s mestom Martin zorganizoval dňa 7. júna 2018 v atletickom areáli na Ul. východnej Detské atletické hry najmladších žiakov a žiačok okresu Martin. Zúčastnilo sa ich 72 nádejných mladých športovcov z 8 základných škôl. Osemčlenné miešané družstvá z ročníkov 1. – 4. súťažili v ôsmich disciplínach:

skok do diaľky z miesta, hod oštepom na cieľ, prekážkový beh, beh cez frekvenčný rebrík, skok do strán, hod plnou loptou, prekážková dráha so slalomom a  vytrvalostný beh 3 min.

Výsledky:

1. ZŠ Turany,                         23 bodov

2. ZŠ A. Dubčeka,                 25 bodov

3. ZŠ Ul. Kronera B,             29 bodov

4. ZŠ Ul. P. Mudroňa,           31 bodov

5. ZŠ s MŠ Ul. Gorkého,      34 bodov

6. ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova,  39 bodov

7. ZŠ Ul. jahodnícka,            42 bodov

8. ZŠ Ul. Kronera A,             61 bodov

9. ZŠ Ul. A. Stodolu,             63 bodov

ZŠ Ul. P .Mudroňa reprezentovali títo nádejní športovci:

Samuel Kováčik, Markus Lacko, Soňa Uličianska, Nina Záborská (všetci z 2. B),

Martin Ďurdík (3. A), Branislav Perončík, Laura Fučelová (obaja 3. B),

Valéria Kocanová (4 .A).

 

Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť