Október - mesiac úcty k starším


Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť a lásku. Deti z nášho ŠKD navštívili klub dôchodcov a starým rodičom zaspievali, zatancovali, zarecitovali. Krátkym kultúrnym programom im spríjemnili jesenné chvíle. Deduškovia a babičky sa návšteve detí veľmi potešili, s milým úsmevom ich sledovali a ešte s väčšou radosťou im tlieskali. Pre deti bol odmenou šťastný úsmev seniorov a dobrý pocit z vydareného vystúpenia, ktoré potešilo srdce aj dušu našich starkých.

Foto...

 Vychovávateľky z ŠKD

 Naspäť