8. ročník projektu Záložka spája školy


Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému dňu školských knižníc 2017 už 8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá  – Záložka spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.

Do tohto projektu sa zapojili aj žiaci našej školy (5. – 7. roč.). Práca na hodinách výtvarnej výchovy bola tvorivá a zaujímavá a všetky záložky boli odoslané do partnerskej Základnej školy na námestí A. Jiráska 139 v Lanškroune, v okrese Ústí nad Orlicí.

Na konci októbra i naši žiaci obdržali balíček so záložkami od českých rovesníkov. Záložky sme si na výtvarnej výchove prezreli a rozdelili. Zoznámili sme sa aj so starým historickým mestom Lanškroun a prezreli sme si webovú stránku školy, do ktorej putovali naše práce. Niektorí žiaci sa  prostredníctvom adresy, uvedenej na zadnej strane záložky, skontaktovali s novými kamarátmi a vymenili si pozdravy.

Účasť v tomto projekte sa nám páči a dúfame, že sa naše záložky českým žiakom  páčili a budú im spríjemňovať chvíľky pri čítaní kníh.

   Mgr.  Iveta Chomová

 

 

 Naspäť