Odkaz sv. Martina – patróna mesta Martin


13. novembra 2017 sa v zasadačke MsÚ v Martine uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťažného projektu Odkaz sv. Martina – patróna mesta Martin.

Našu školu reprezentovali: Bibiána Frolová zo 4. B triedy s výtvarnou prácou na tému Môj cestovateľský zážitok, Martin Stach, Marko Diškanec, Andrej Čepan, žiaci 7. B triedy, sa predstavili s prezentáciou v PowerPointe na tému Cesta, ktorá ovplyvnila ľudstvo a Ema Matulová, žiačka 9. B triedy, súťažila so svojou prácou v kategórii Fotosúťaž žiakov 5. – 9. ročníka a získala pekné 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!

 

Všetky výtvarné práce žiakov 2. a 4. ročníka (školské kolo), zdobili priestory našej ZŠ. Boli to práce žiakov: Adrian Thomka, Filip Krcho, Matej Lilge, Stella Zemianek – žiaci 2. A, Samuel Kováčik, Sabrina Hebboul, Lena Amelia Rudziewicz, Nina Záborská – žiaci 2. B Valéria Kocanová, Klára Sanigová, Rebecca Oselská – žiačky 4. A triedy, Bibiána Frolová, Rebecca Šimaničová, Filip Bízik a Marek Murgaš – žiaci 4. B triedy.

 

Foto...                                                                                                                                Mgr. Tatiana Mikulková

 

 Naspäť